Estea Capital maakt lease van zorgvastgoed mogelijk
 

Estea Capital maakt lease van zorgvastgoed mogelijk


Met de oprichting van Estea Capital ontsluit adviesbureau Estea voor zorginstellingen nieuwe wegen naar financiers en beleggers. Via Estea Capital kunnen zorgaanbieders voortaan zorgvastgoed leasen. Daardoor drukt het vastgoed minder zwaar op de balans en is het eenvoudiger om flexibel in te springen op vragen uit de zorgmarkt. Estea adviseert zorginstellingen ook bij het ontwikkelen van nieuwe woonzorgconcepten.

EDE, 3 juni 2015 – De hervorming van de zorg heeft de markt voor zorgvastgoed onder grote druk gezet. Door de scheiding van wonen en zorg blijven ouderen langer thuis wonen. Dat confronteert zorgaanbieders met dure, leegstaande gebouwen, met alle financiële risico’s van dien. Tegelijkertijd neemt de vergrijzing toe en is er wel degelijk vraag naar alternatieve woonvormen waarin wonen en zorg gecombineerd kunnen worden.

Voor veel zorgaanbieders is het erg complex om goed op die veranderde markt in te springen. “In ons dagelijks werk vanuit Estea merkten we dat zorgaanbieders ermee worstelen hoe ze hun vastgoed moeten inrichten”, Estea Capital. “Sommige zorgaanbieders willen niets liever dan het vastgoed van hun balans halen. Anderen kampen er juist mee dat ze geen investeerders kunnen vinden voor nieuwe projecten. Tot op heden waren zorginstellingen hierbij aangewezen op banken of enkele grote investeerders. Maar de banken zijn terughoudend omdat de overheid zich terugtrekt uit de zorg. En grote investeerders hebben vaak weinig affiniteit met de zorg.”

Sale-and-lease-back

Estea Capital doorbreekt deze patstelling door het aanbieden van leaseconstructies. Estea Capital: “Via sale-and-lease-back krijgen zorgverleners bij ons de kans om hun vastgoed te verkopen en weer terug te huren. Zo kunnen ze precies zo veel ruimte huren als ze nodig hebben. Vanuit Estea Zorgadvies kunnen we klanten ook helpen bij het maken van een sluitende business case voor nieuwe woonzorgvormen.”

Omdat het adviesbureau de markt goed kent, kan Estea een aanvraag voor financiering binnen twee weken verwerken. Zo weten aanvragers snel of hun vastgoed verkocht of gefinancierd kan worden. “Met onze kennis van het zorgvastgoed zien wij meer mogelijkheden dan andere partijen”, stelt Estea Capital. “We vormen ook de schakel naar investeerders: als wij een positieve aanbeveling doen, zijn investeerders sneller bereid om financiering te verlenen. Onze insteek is dat we voor elke huisvestingsvraag een oplossing op maat vinden.”

Over Estea

Estea Capital is een onderdeel van Estea, een adviesbureau dat zorgaanbieders ondersteunt bij vraagstukken rond zorgvastgoed en huisvesting. Met de oprichting van Estea Capital legt het bureau ook de link naar nieuwe financieringsconstructies voor zorgvastgoed. Zorgaanbieders die meer willen weten over de mogelijkheden voor advies en financiering, kunnen terecht op www.esteacapital.nl.