Zorgvastgoed wordt
in toenemende mate
interessant voor
investeerders

De zorgbranche verandert in twee richtingen. Enerzijds staan
zorgorganisaties voor de uitdaging om de bedrijfsvoering vanuit
een prestatiebekostiging te organiseren. Dit vraagt om een
ondernemersvisie. Ook ten aanzien van huisvesting en zorgvastgoed.
Een renderende huisvestingsstrategie is noodzakelijk om de
doelstellingen voor organisaties te kunnen realiseren. Estea
adviseert en begeleidt zorginstellingen bij deze vraagstukken.

 

Anderzijds verandert de bevolkingssamenstelling. De ‘vergrijzing’
neemt toe waardoor de vraag naar zorgvastgoed de komende jaren
zal toenemen. Bovendien worden de wensen en eisen van de
zorgconsument gerichter. Dit vraagt om de juiste benadering en
invulling van het zorgvastgoed. Beide ontwikkelingen bieden
perspectieven voor investeringen in zorgvastgoed.

De feiten en de kansen in de zorg

 

– Toename 65-plussers tot meer dan 4,5 miljoen in 2040
– Toename vraag naar extra seniorenwoningen (ca. 75.000)
– Sluiting dreigt voor 600 verzorgingshuizen
– Marktwerking in de zorg wordt noodzakelijk
– Zorginstellingen heroverwegen strategie zorgvastgoed
– Corporaties terug naar kerntaken
– Banken zijn voorzichtig met verstrekken financiering