Friesland


Plaats

Drachten, Haulerwijk, Heerenveen, Leeuwarden, Oentsjerk, Olderberkoop, Oosterwolde, Oudemirdum, Stiens, Twijzelerheide, Ureterp en Wolvega

Naam project

WoonFriesland portefeuille

Soort project

43 zorglocaties

Status

Ontwikkeling

Projectinformatie

WoonFriesland heeft per 31 juli haar portefeuille zorgvastgoed bestaande uit circa 900 eenheden (43 intramurale zorglocaties) verkocht aan Estea Driestar. Om een goede overdracht voor de huurders te borgen is het zorgvastgoed ondergebracht in een joint venture. Hierin neemt WoonFriesland nog voor twee jaar deel. WoonFriesland zal de opbrengsten investeren in verduurzaming en het betaalbaar houden van haar woningbezit. ABC Capital begeleidde WoonFriesland bij het verkrijgen van alle benodigde goedkeuringen.