Verzorgingshuis De Stolpe in Harskamp is aangekocht door Estea Capital
 

Verzorgingshuis De Stolpe in Harskamp is aangekocht door Estea Capital


Door Estea Capital is het voormalige verzorgingshuis De Stolpe in Harskamp aangekocht. Estea Capital zal het bestaande gebouw transformeren naar circa 25 levensloop bestendige en zorggeschikte appartementen. De buitengevel zal ingrijpend worden aangepast zodat het gebouw een eigentijdse uitstraling zal krijgen. In de nieuwbouw zal naast verschillende 2-, en 3-kamer appartementen een gezellige woonkamer worden gerealiseerd. Deze ruimte is bedoeld voor ontmoeting en kan ruimte bieden aan diverse andere welzijnsactiviteiten.

 In samenspraak met de inwoners van Harskamp en Opella zal het woonzorgconept vorm gegeven worden. Hiermee willen Estea Capital en Opella inspelen op de behoefte van de toekomstige bewoners.

Op 31 januari 2017 zal er een informatieavond plaatsvinden voor geïnteresseerden en omwonenden. Op deze avond worden de plannen verder toegelicht. Het is de bedoeling dat de vergunning aangevraagd zal worden in maart 2017 en dat rond de zomer van 2017 gestart kan worden met de renovatie.

dh234-de-stolpe-harskamp